Укрілення будівель

  • Укріплення несущих стін будинків, що зазнали деформації, металевими елементами
  • Стягування всього будинку ( улаштування металевих тяжів )

Заходи по укріпленню будівель металом проводяться для зупинки руйнівних процесів несучих конструкцій каркасів будівель, та усунення їх наслідків. Даний метод дає можливість закріплювати стіни, перекриття, дверні і віконні прорізи, стягувати і фіксувати кути будівель, підсилювати вертикальні опори і створювати нові, перерозподіляти навантаження з слабких і пошкоджених елементів та конструктивів, на більш міцні.

Для правильного, ефективного і безпечного закріплення будівель металом, необхідно робити повне обстеження стану будівлі, фундаменту, ґрунтів, ступеня зношеності матеріалів і конструкцій, проектної документації. На основі вивченої інформації, проводяться необхідні розрахунки і розробляється комплект проектної документації на здійснення укріплення.
Укріплення будівлі дає можливість зберегти її і значно подовжити строк експлуатації, але це роботи підвищеної складності і відповідальності. Роботи такого рівня можуть виконуватись тільки ліцензованими будівельними організаціями, в яких є відповідний досвід і спеціалісти.

Зазвичай, найбільш ефективним, металоукріплення є в складі комплексу заходів, включаючи закріплення основ фундаментів і самих фундаментів. Таким чином можна досягти не лише тимчасового зменшення наслідків просідання будівлі, а й комплексно зупинити і попередити деформаційні процеси.

Також такі заходи можна використовувати на упередження. Металоукріплення використовують при переплануваннях будівель, для перерозподілу навантажень, для комплексного посилення конструктивів будівель перед збільшенням навантажень на них, прибудовами, змінами сейсмічної активності, масовими забудовами, збільшенням потоків на прилеглих автошляхах та інше.